UCypro 404 TM (Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC)

U-Ema (Emmamectin Benzoate 5% SG)

U-Ema (Emmamectin Benzoate 1.9% EC)

Theme (Thiamethoxam 25% WG)

Top 505 (Chloropyriphos 50%+ Cypermethrin 5% EC)

Ullas- 10 (Cypermethrin 10% EC)

Ullas-25 (Cypermethrin 25% EC)

Shark 17.8% (Immidacloprid 17.8% SL)

Shark-30.5% (Immidacloprid 30.5 SC)

Shark-70 (ImmidaCloprid 70% WG)

U-Boxer (Lambdacyhalothrin 5% EC)

U-Boxer 4.9% (Lambdacyhalothrin 4.9% CS)

U-Tap 50 (Cartap Hydrochloride 50% SP)

Lyinder-20 (Chloropyrifos 20% EC)